HASTA BİLGİLENDİRME VE GENEL ONAM FORMU 

DEĞERLİ HASTAMIZ;  

Ağız diş sağlığı sorununuzun giderilebilmesi için size önerilen tıbbi işlem ve bu işlemle ilgili sözlü anlatılan ve Yetişkin Hasta Bilgilendirme Broşürü/ Çocuk Hasta Bilgilendirme Broşüründe tarafınızdan okunarak bilgi edinilen hususların bir kısmı aşağıda yazılı olarak sunulmuştur. 

Size verilen bilgileri okuyunuz. Böylece size ya da vasisi olduğunuz kişiye uygulanacak tedaviler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu açıklamalarının amacı ağız diş sağlığınız iyileştirmek ve korumak için sizlerin bilgilendirilmesi ve tedavi sürecine katılımınız sağlamaktır. 

Mevcut sistemik hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar ve genel sağlık durumunuz ilgili olarak hekiminizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. Herhangi bir konuyu saklamış olmanız veya beyan etmemenizden kaynaklanacak sorumluluk size aittir. 

Kliniğimize başvurunuz sırasında diş hekimliği tedavisi öncesinde yapılacak muayene ve değerlendirme, tetkikler, işlemler ve maliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak sizin en doğal hakkınızdır. Tedavi ve işlemlerin yararlarını, olası risklerini ve maaliyetini öğrendikten sonra yapılacak işleme onay vermek sizin kararınıza bağlıdır. 

Sağlık kuruluşumuzun düzeninin ve tedavi programının aksamaması için randevularınıza sadık olmaya ve zamanında gelmeye özen gösteriniz. Gelmeniz mümkün olmadığında, randevunuzu 24 saat öncesinden iptal ettiriniz. 

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 

COVID-19 

Dünyadaki COVID-19 pandemisi ile ilgili bilgilendirildim. Diş doktorum yaptığı tedavinin acil bir müdahale olduğunu ve ne gibi yan etkilerinin olduğunu bana ve birlikte geldiğim refakatçime anlattı. Bulunduğumuz klinik ortamının ve kullanılan aletlerin nasıl dezenfekte edildiği bilgisini verdi. Fakat COVID-19 virüsü ile mücadelede henüz tam bir başan şekli açıklanmadığı için bulunduğumuz ortam ve acil tedavi işlemlerim sırasında bu virüsün bana bulaşma riskinin olabileceğini anlattı. COVID-19 ile ilgili olarak, tedavim öncesinde ve sonrasında olabilecekler konusunda tüm bilgileri, anladım ve kabul ettim. 

Tedavi uygulanmadığı takdirde ortaya çıkabilecek olası riskler, tedavimin alternatif uygulamalarına göre maliyet hesapları, gerekli görüldüğü takdirde diğer hekimlerden konsültasyon istenebileceği konularında bilgilendirildim, anladım, kabul ettim. 

DİŞ ÇEKİMİ VE DİĞER CERRAHİ UYGULAMALAR 

Tedavisi mümkün olmayan diş, aşın madde kaybı, ağızda kalmış kökler, kanal tedavisi uygulanamayan veya uygulanıp başarısız olan dişler, sallanan dişler, protetik amaçlı destek olamayacak dişler, ortodontik tedavi amacı çekim yapılabilir. Diş çekimi, ister zor ister kolay olsun bir cerrahi işlem olması nedeniyle bazı riskler içerir. 

• Çekim sahasında şişme, kızarma, ağrı, acı 

• Ağız köşelerinde gerilmeye bağlı kızarıklık ve çatlama, 

• Enfeksiyon gelişmesi ve yaranın geç iyileşmesi 

•Çekilen dişin yanındaki dişlerdeki dolgu veya protezlerinin zarar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi.

Kanama: Şiddetli kanama sık değildir. Fakat sızıntı şeklinde kanama birkaç saat, nadiren bir gün devam eder.

Trismus: iltihap veya şişmeye bağlı olarak ağız açmada kısıtlılıktır. 

Kök parçalarının tam çıkarılmaması: Sinüsler veya sinirler gibi önemli oluşumlara zarar vermemek için bazen küçük kök parçaları bırakılabilir. 

Sinüs ilişkisi: Üst çene arka dişlerin kökleri sinüslere çok yakındır ve bazı durumlarda kök parçaları sinüse kaçabilir veya sinüsler ile ağız arasında bir açıklık oluşabilir. Bu durumlarda özel gelmesi gilgilenilmesi gerekir. 

Çene kinkları veya çene ekleminin çıkması: Çok nadir olmakla birlikte zor ve derin gömülü diş çekimlerinde oluşması mümkündür. 

Çene kemiklerinde oluşan kistlerin cerrahi olarak çıkarılması esnasında gerektiğinde bir miktar sağlıklı kemik dokusu kaldırılması ve kist sahasının yakınındaki diş köklerinin bir kısmının kesilerek çıkarılması, hatta bazı vakalarda dişin çekilmesi gerekebilmektedir. 

* Çocuklarda yapılan erken yaşta süt dişi çekimleri sonrasında yer tutucu aparey’ yapılması gerekmekte, yapılmaz ise diğer dişlerin çekim boşluğunu kapatması sonucu ortodontik problemler oluşabilmektedir. 

RÖNTGEN 

Röntgen filmleri diş hekimlerince tani ve tedavide kullanılmaktadır. Röntgen çekimleri sırasında radyasyon ışınımı olmaktadır. Gebelikte ve gebelik şüphesinin bulunduğu durumlarda röntgen çektimek fetüs açısından risklidir. Durumunuz hakkında dişhekiminize bilgi veriniz. 

ANESTEZİ 

İnsan vücudunda his iletimi yapan sinirlerin, belirli bir bölgesinin, anestezi maddelerle (lidokain, mepivikain vb.) geçici süre iletim yapılmasının engellenmesidir. olası yan etki ve riskler. Hamilelik, herhangi bir sistemik hastalık veya alerjik bir durum varsa muhakkak işlemi yapacak doktorunuza söylenmelidir. Aşın derecede alkol kullanımı anestezinin etkisini azaltabilir. 

Korku, heyecan ya da açlığa bağlı olarak gelişen senkop (bayılma) diye adlandırılan geçici bilinç kaybı oluşabilir. trismus denilen ağız açmada güçlük oluşabilir, bu durum 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden düzelir. Anestezi yapılırken ağrı ya da ödem oluşabilir. İğnenin yapıldığı yerde (1 hafta kadar) ağrı oluşabilir. Anestezi yapılan bölgeye komşu sinirlerin etkilenmesinden dolayı facial paralizi (geçici yüz felci), geçici şaşılık, geçidi körlūk, kas zayıflığı yutkunma güçlüğü, kulak memesi burun ve dil uyuşukluğu, şişlik veya yüzde renk değişikliği gibi yan etkiler oluşabilir. Bunlar anestezinin etkisi geçince tamamen düzelir. Hasta anestezili bölgeyi kaşır, ısırır ya da çiğnerse kendi kendine yara oluşturabilir. Anestezi bazen istenilen uyuşmayı sağlamayabilir ve bu durumda tekrarlanması gerekebilir. Çok nadir olmakla birlikte vücuttaki tüm doku ve organları etkileyen şiddetli alerjik reaksiyon görülebilir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI TEDAVİSİ VE CERRAHİSİ 

Tedavi sonrası soğuk-sıcak hassasiyeti oluşabilir, diş aralarında boşluk hissi gelişebilir. Yoğun diş taşları dişlerin sallanmasını maskelediğinden, diş taşı temizliği sonucu dişlerde bulunan sallanmalar ortaya çıkabilir. Tedavi sonrasında ağız hijyenine gereken özen gösterilmezse diş etlerinde enfeksiyon ve buna bağlı diş kayıpları oluşabilir. Diş eti hastalıklarının tedavisi için yapılan cerrahi uygulamalar, her vakada farklı başarı dereceleri ile sonuçlanabilmektedir. Hatta aynı hastada, ağızın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar görülebilmektedir. Uygulama yapılan bölgedeki hastalık durumunun seviyesi, dokunun yenilenme kapasitesi ve operasyon sonrası ağız hijyeni gibi faktörlerin hepsi ayrı ayrı tedavi sonucunu etkiyebilmektedir. Diş eti operasyonları sonucunda sağlanan iyileşme durumu her vakada kalıcı olamayabilmekte ve hastalık durumuna kısmen ya da tam bir geri dönüş yaşanabilmektedir. 

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

Dişlere dolgu yapıldıktan sonra dişteki madde kaybına bağlı olarak dişte kınlma, dolguda düşme, soğuk-sıcak hassasiyeti ve ağrı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Dolgu yapılan dişlerde, zaman zaman dolgu maddesi ile diş arasında küçük de olsa bir renk ve yüzey kayganlığı farkı görülebilmektedir. Bu renk ve yüzey kayganlığı farkı, hemen tedavi sonrası olabildiği gibi ilerleyen zamanlarda da ortaya çıkabilmektedir. Dolgu yapılan dişte çoğu zaman bir form değişimi olduğundan, bu değişim nadir de olsa çene eklemi sorunlarına sebebiyet verebilmektedir. Her dolgu yapımından sonra az ya da çok kanal tedavisi ihtimali vardır. Hatta harabiyet durumu ileri seviyede bulunan dişlerin, tedavi sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle çekilmesi gerekebilmektedir. 

KÖK KANALI TEDAVİSİ 

Çürüğün sinire kadar ulaşması ya da darbe sonucunda kılan dişte açığa çıkan sinir dokusunun köklerdeki siniri de kapsayarak çıkarılması ve yapay maddelerle diş kanalının doldurulması işlemidir. işlem sırasında kanal aletlerinin kanal içerisinde kalması, kanal yıkama solüsyonuna karşı hassasiyet, tedavi sonrası ağrı, dişte bulunan yapısal problemlerin röntgen ile tespit edilemediği durumlarda tedavi aşamasında çekim gerekilmesi kanal tedavisinin komplikasyonlarıdır. Başlangıç aşamasından son aşamasına kadar başarılı bir şekilde uygulanan kanal tedavilerinde dahi, nadiren de olsa ağrı şikayeti olabilmektedir. Kuron ve köprü protezlerde dayanak olan dişlere kanal tedavisi uygulanması amacıyla, gerektiğinde protezin söküm işlemi yerine delinmesi gerekebilmektedir. Bu aşamada protezde geri dönüşümsüz hasar oluşabilmektedir. 

SABİT PROTEZ UYGULAMALARI 

Mevcut protez var ise sökülmesi aşamasında protezde ve dişte kınlma ve çatlaklar oluşabileceği gibi mevcut dişin de tamamen yerinden çıkması olasılığı vardır. Protez uygulanması sonrasında dişlerde hassasiyet (soğuk-sıcak), ağız ve diş etlerinde kanama oluşabilir. dişlerin küçültülmesi sırasında sinir açıklıkları oluşabilir ve kanal tedavisi gerekebilir. Kron ya da köprü protezlerinde çatlak ya da kırıklar oluşabilmektedir. Bu durum sert gıdaların yenmesi ve çiğneme kuvvetleri gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Protez yapımı sonrasında ağızda rahatsız edici bir yabancı cisim hissi oluşabilmekte, bu durum çoğu zaman bir süre sonra ortadan kalkmakta fakat nadiren de olsa kalian bir his olarak sürebilmektedir. Protezin yapımında kullanılan materyallere karşı alerjik reaksiyon ya da hassasiyet oluşabilmektedir. Özellikle çok sayıda dişin veya bütün dişlerin restore edildiği durumlarda çiğneme dengesinin değişmesi sebebiyle çene eklemi rahatsızlıkları görülebilmektedir. En iyi şekilde planlanmış ve uygulanmış tedavilerin sonucunda dahi, kaybedilmiş ya da hasar görmüş dişlerin fonksiyon ve estetik özelliklerini yüzde yüz oranında karşılayabilen bir protez yapmak mümkün değildir. Yapılan diş protezlerinin kullanım ömrü, her hasta için aynı olmayabilmektedir. 

HAREKETLİ PROTEZ UYGULAMALARI 

Sabit protezlerdeki komplikasyonlara ek olarak alışma döneminde ve sonrasında ağız içerisinde vuruklar ve akut enfeksiyonlar oluşabilir. Kullanılan malzemeler alerjik bünyelerde alerjiye neden olabilir. Bu protezlerin kullanımı bazı dişlerin sallanmasına neden olabilir. Ağız bakımına gereken özen gösterilmediğinde kısmi protezlerde kancaların bağlandıkları dişlerde diş çürükleri oluşabilir. Protezde belli oranda hareket ve altında gıda birikimi olabilir. Bazı harflerin telaffuzunda zorluk olabilir. Tedavi yöntemleri ile bağlı komplikasyonlar hakkındaki yukanda yazılı bilgileri (Bilgilendirme-1 ve Bilgilendirme-2 Tablosu) okuduğumu, diş hekimime genel sağlık durumum ve kullandığım ilaçlar hakkında bilgi verdiğimi, anlayamadığım hususları diş hekimime danıştığımı ve dişhekimim tarafından uygulanacak tedavi yöntemi komplikasyonlar konusunda aydınlatıldığımı beyan ediyor, tedaviyi durdurma ve reddetme hakkım olduğunu bilerek dişhekimi …………………….tarafından şahsıma (velisi/vasisi bulunduğum ……………………) yapılacak muayene ve tedavileri kabul edip onaylıyorum. 

İMPLANT UYGULAMASI 

Implant uygulaması hekimin uygulama alanını ve komşulukta olduğu doku ve oluşumları inceleyerek, bir takım tetkiklere başvurarak, hastanın sistemik, ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu ve hastanın hijyen alışkanlıklarını değerlendirerek endikasyon koyabileceği bir tedavidir. Hekim bu faktörleri bir arada değerlendirerek hastanında onayı ile tedaviye başlayabilir. İmplant uygulaması bazen birden fazla operasyonel girişimi gerektirebilir. Bu operasyonlar mevcut kemiğin uygun hale getirilmesi veya komşulukta olan anatomik oluşumların şekillendirilmesi şeklinde olabilir. Bu operasyonlarda ağız içi veya dışı bir bölgeden doku alınması gerekebilir. İmplantın yerleştirilmesi sonrasında bir süre bekledikten sonra üst yapının yapılmasına başlanır. İmplant uygulaması sırasında bölgeye anestezi yapılır. Yapılan anestezi sonucu oluşan geçici uyuşukluk sırasında tedaviniz yapılacaktır. Yapılan enjeksiyon uygulamalarında ağrı, şişlik, sinir zedelenmesi, enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar ve çok nadiren de olsa solunum sıkıntısı, kalp krizi, felç, beyin hasarı ve ölüm meydana gelebilir. İmplant uygulaması sırasında veya sonrasında implantta kırılmalar, çevre dokularda enfeksiyon, implantin kaybı gibi komplikasyonlar görülebilir. Operasyonlardan sonra ağrı, şişlik gibi sıkıntılar olabilir. Bu durumlarda kullanabilmeniz için hekiminiz tarafından verilecek ilaçları uygun şekilde kullanmalısınız. 

Ayrıca implantin üzerine sabit veya hareketli bir protezde yapılacağı için bu protezle ilgili de komplikasyonlar yaşanabilir. 

İmplant uygulanacak bölge: